sociact

SOCIACT (Social Acting) henviser til et multilateralt projekt udført af 6 partnere fra 5 EU-lande; Grækenland, Portugal, Danmark, Polen og Rumænien. Den centrale idé er at forberede, implementere og evaluere 5 læringsaktiviteter i de respektive lokalsamfund for partnerne for at fremhæve ”Good Practices”, der anvendes inden for det såkaldte Sociale Teater, dvs. udnyttelse af dramatisk kunst til sociale formål og til fordel for svage individer og marginaliserede sociale grupper. Det sigter også mod at forbedre skuespillerens erhverv og tilskynde dem til aktivt at deltage i sociale iværksætteraktiviteter og inden for sektoren for solidaritetsøkonomi. Studiebesøgene vil involvere et antal mennesker fra teatersektoren, som er erfarne eller fortrolige med samfundsspørgsmål og menneskelige tilbud til enkeltpersoner eller grupper, der er på randen af ​​social udstødelse, såsom ældre, døve, blinde, mennesker med indlæringsvanskeligheder eller adfærdsmæssige vanskeligheder, hospitalsindlagte osv. Læringsaktiviteterne vil blive organiseret i partnerskab med lokale tilknyttede partnere og interessenter fra alle partnersamfund, der er aktive inden for drama, kultur og den sociale sektor.

Arbejdsmetoderne, der skal anvendes, gør brug af elementer fra den socio-kulturelle teori om læring, idet de understreger menneskelige relationer, fysiske genstande og kulturer. Vidensindsamling vil finde sted i samarbejdsmiljøer, gennem viden-værktøjs-paralleller (knowledge-tool parallels), men også gennem diskussioner og fælles implementering af aktiviteter.

De forventede resultater vil være kortlægning af måder at nærme sig socialt udelukkede grupper gennem de værktøjer, der tilbydes af dramatisk kunst, erhvervelse af ny undervisning og operationelle færdigheder for deltagerne i de foreløbige studiebesøg, udvidelse af professionelle eller studerende skuespilleres professionelle eller frivillige aktiviteters fagområder og oprettelsen af ​​nye eller forbedrede sociale tjenester hos partnere og tilknyttede enheder.

Indholdet og resultaterne af studiebesøgene, sammen med en række dokumentation for projektets komplementære aktioner, vil blive præsenteret i en aktivitetsrapport. Dette produkt vil være tilgængeligt på nettet og vil være det primære reklamemateriale, der skal bruges til følgende aktiviteter i forbindelse med formidling, udnyttelse og multiplikation af projektets output. Partnerne har til hensigt at fortsætte deres samarbejde efter projektets afslutning ved at skabe et aktivt netværk om Socialt teater, der vil fremme aktørernes mobilitet og anvendelse af de identificerede aktiviteter indenfor ”Good Practice”, og de vil tage skridt mod at udvide det yderligere.

  • 04.06 - 08.06 - Field visit Denmark: Festuge 2020
Festugecommité
Accordion forside – dansk

Program

Lørdag d. 10. juni

Søndag d. 11. juni

[widgetkit id="6"]

Mandag d. 12. juni

[widgetkit id="7"]

Tirsdag d. 13. juni

[widgetkit id="12"]

Onsdag d. 14. juni

[widgetkit id="8"]

Torsdag d. 15. juni

[widgetkit id="9"]

Fredag d. 16. juni

[widgetkit id="10"]

Lørdag d. 17. juni

[widgetkit id="11"]

Søndag d. 18. juni

[widgetkit id="13"]
Accordion forside – engelsk

Program

Saturday June 10

[widgetkit id="3"]

Sunday June 11

[widgetkit id="6"]

Monday June 12

[widgetkit id="7"]

Tuesday June 13

[widgetkit id="12"]

Wednesday June 14

[widgetkit id="8"]

Thursday June 15

[widgetkit id="9"]

Friday June 16

[widgetkit id="10"]

Saturday June 17

[widgetkit id="11"]

Sunday June 18

[widgetkit id="13"]
Latest Posts
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Ads